Pracownia

Pracownia

Działamy od 1999 roku. Jesteśmy pracownią architektoniczną w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Warszawie. Jesteśmy małą firmą rodzinną i mamy bezpośredni kontakt z Klientem na każdym etapie zleconych nam prac. Przygotowujemy zamierzenie inwestycyjne Klienta od koncepcji, przez projekt budowlany i procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, po realizację. Posiadamy bogate i różnorodne portfolio – od projektów urbanistycznych, użyteczności publicznej, oświaty, mieszkalnictwa, budynków jednorodzinnych, po projekty wnętrz.

CZYTAJ DALEJ
USŁUGI
01

Service 1

Projektujemy obiekty w zakresie urbanistyki, architektury i architektury wnętrz, w pełnym zakresie procesu inwestycyjnego, w powiązaniu ze wszystkimi branżami budowlanymi, w tym konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologii, zabezpieczeń pożarowych, ochrony środowiska i zagospodarowania terenu.

02

Service 2

Projekty wykonujemy w pełnym zakresie wymaganym przez Prawo budowlane i rozporządzenia wykonawcze, a także w zgodzie z oczekiwaniami Klienta. Naszym ostatecznym celem jest wybudowanie obiektu spełniającego wszystkie wymagania prawne, a także w pełni satysfakcjonującego Klienta.

03

Service 3

Wykonujemy zakres usług w zależności od etapu zaawansowania projektu: wspomagamy Inwestora na wstępnym etapie przygotowania inwestycji – przygotowując opracowania oceny technicznej (due dilligence), jak również wstępnie określając chłonność działki i możliwe kierunki rozwoju, opracowujemy projekty koncepcyjne, na tym etapie kreujemy przyszły kształt obiektu, dostosowujemy zamierzenie do możliwości określonych w zapisach planistycznych, decydujemy wraz z Klientem o kierunku rozwoju Projektu, tak aby na koniec był zgodny z jego zamierzeniem.

Contact us

Lokalizacja

ul. Opoczyńska 1/6, 02-522 Warszawa

Telefon

+48 501 029 291, +48 501 167 518, +48 22 825 17 42

E-mail

depowscy@op.pl

Wyślij Email