USŁUGI

Service 1

Wykonujemy wszelkie projekty architektoniczne, kompleksowo i z zaangażowaniem.
Wspomagamy Inwestora od wstępnego etapu przygotowania inwestycji (określenie chłonności terenu, analizy i oceny ryzyka), poprzez opracowanie pełnego zakresu projektu i uzyskanie niezbędnych dla procesu inwestycyjnego decyzji administracyjnych, aż po nadzór nad realizacją i procedury odbiorowe.
Naszym ostatecznym celem jest wybudowanie obiektu spełniającego wszystkie wymagania prawne, a także w pełni satysfakcjonującego Klienta.
Zrealizowane obiekty świadczą o tym, że jesteśmy profesjonalni i skuteczni.

Service 2

Wykonujemy

 • projekty koncepcyjne (analizę funkcjonalno – przestrzenną, wykreowanie kształtu obiektu, dostosowanie zamierzenia do zapisów Planu miejscowego lub Decyzji o warunkach zabudowy, ustalenie wraz z Inwestorem kierunku rozwoju projektu, tak aby na koniec był zgodny z Jego zamierzeniem)
 • projekty budowlane (służące jako podstawa do uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji o pozwoleniu na budowę)
 • projekty wykonawcze (będące podstawą do zawarcia szczegółowych umów na wykonawstwo, umożliwiające prawidłowe prowadzenie prac na budowie oraz uniknięcie kosztów dodatkowych)
 • prowadzenie nadzoru autorskiego (zapewnienie zgodności realizacji z pozwoleniem na budowę, akceptacja drobnych zmian wykonawczych, współpraca z kierownictwem budowy) – wspomagając Klienta i Wykonawcę w celu uzyskania pozytywnych decyzji odbiorowych przez nadzór budowlany.
 • Service 3

  Nasze projekty są sygnowane przez uprawnionych projektantów i opiniowane przez rzeczoznawców poszczególnych specjalności – zależnie od specyfiki projektowanego obiektu.

  Oferujemy również usługi dodatkowe:

  • wykonanie badań geologicznych dla posadowienia budynku
  • uzyskanie map do celów projektowych i tyczenie obiektów w terenie
  • opracowania z zakresu ochrony środowiska (w tym wykonanie operatów i uzyskanie Decyzji środowiskowych)
  • kosztorysy inwestorskie i ślepe

  Projekty wykonujemy w pełnym zakresie wymaganym przez Prawo budowlane i rozporządzenia wykonawcze, a także w zgodzie z ustaleniami z Inwestorem.

  Naszym ostatecznym celem jest wybudowanie obiektu spełniającego wszystkie wymagania prawne, a także w pełni satysfakcjonującego Klienta.

  Order Form

  Please fill out the form and we'll get back to you asap