• Elektrociepłownie w Warszawie
  • Elektrociepłownie w Warszawie
  • Elektrociepłownie w Warszawie
  • Elektrociepłownie w Warszawie
  • Elektrociepłownie w Warszawie

Elektrociepłownie w Warszawie

4000 m²

Warszawa

2013

Elektrociepłownie Olszynka Grochowska i Odolany w Warszawie

Dwie elektrociepłownie gazowe, o mocy po 60MW każda, zlokalizowane na terenach kolejowych Olszynka Grochowska oraz Odolany w dawnych pętlach nawrotowych, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu energii na potrzeby PKP.

Powierzchnia całkowita każdej z elektrowni – po ok. 4 000 m².

Projekt koncepcyjny, autorzy: Rafał Depowski, Mirosław Leśnik, Katarzyna Oleska, Stanisław Depowski.

Inwestor zastępczy: INVENGROUP Sp. z o. o.