• Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  • Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

5300 m²

Tomaszów Mazowiecki

2015

Modernizacja miejskiej OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt adaptacji istniejących obiektów kubaturowych oraz budowy nowych obiektów w ramach przygotowania Oczyszczalni do zwiększonej przepustowości po rozbudowie sieci miejskiej. Zadanie zostało realizowane przy nieprzerwanej obsłudze aglomeracji Tomaszowa. Projekt obejmował adaptacje budynków: administracyjnego, socjalnego, warsztatowego, spalarni i portierni oraz budowę budynków: krat, zlewni i pompowni.

Projekty koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wraz z nadzorem autorskim w ramach współpracy z firmą Grontmij Polska i wykonawcą obiektu, firmą Budimex SA.

Inwestycja miejska (ponad 200 mln PLN) współfinansowana przez Unię Europejską.