• Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES
  • Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES

Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES

20000m²

Grudziądz

2013

Modernizacja zakładu produkcyjnego VENTURE INDUSTRIES przy ul. Lotniczej 21 w Grudziądzu

Modernizacja części zakładów WARMA (produkujących w latach 70-tych XX wieku silniki okrętowe), na nowoczesny zakład produkujący urządzenia wentylacyjne.

Przebudowę poprzedzała inwentaryzacja i ocena techniczna stanu obiektów. Realizacja przebiegała etapowo przy nieprzerwanej pracy zakładu. Zaprojektowano adaptację budynków przemysłowych, budowę nowych obiektów, wprowadzenie nowoczesnych urządzeń i linii produkcyjnych oraz pełną modernizację infrastruktury i gruntowną przebudowę wnętrz.

Projekty koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wraz z nadzorem autorskim i projektami wnętrz, architekci: Magdalena Kowalczyk., Monika Depowska, Rafał Depowski.

Inwestor: Venture Industries sp. z o. o.