• Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES
 • Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES

Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES

20000 m²

Grudziądz

2001, 2017

Zakład produkcyjny VENTURE INDUSTRIES przy ul. Lotniczej 21 w Grudziądzu

Modernizacja dawnej fabryki silników okrętowych (w stanie upadłości) na nowoczesny zakład produkujący wentylatory, rekuperatory, odciągi stanowiskowe, przewody i akcesoria wentylacyjne. Obiekty zaprojektowano z poszanowaniem istniejącej zieleni i wykorzystaniem istniejącej, zaniedbanej infrastruktury, przygotowując ją do nowych zadań – w zgodzie z aktualnymi przepisami budowlano – sanitarnymi i ochrony środowiska. Przebudowa, realizowana przy nieprzerwanej pracy Zakładu, trwa  od 2001 do dziś, dostosowując obiekt do nowych ambitnych zamierzeń produkcyjnych. Dzięki m. in. modernizacji Zakład uzyskał certyfikat ISO 9001:2008.

Zakres prac projektowych obejmował modernizację hal produkcyjnych (z wyposażeniem w nowe linie technologiczne),  modernizację magazynu, przebudowę budynku socjalno- biurowego (ze znacznym podniesieniem jego standardu), budowę nowej hali montażowej, portierni oraz niezbędne wyburzenia, modernizację przyłączy, instalacji podziemnych, dróg i parkingów, jak i zagospodarowanie zieleni.

Projekty koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wraz z nadzorem autorskim i projektami wnętrz, architekci: Magdalena Kowalczyk., Monika Depowska, Rafał Depowski.

Inwestor: Venture Industries sp. z o. o.