• Zespół szkolno – przedszkolny we wsi Ciemne
  • Zespół szkolno – przedszkolny we wsi Ciemne
  • Zespół szkolno – przedszkolny we wsi Ciemne
  • Zespół szkolno – przedszkolny we wsi Ciemne
  • Zespół szkolno – przedszkolny we wsi Ciemne

Zespół szkolno – przedszkolny we wsi Ciemne

1200 m²

Radzymin

1994

Zespół szkolno – przedszkolny we wsi Ciemne w gminie Radzymin

Przebudowa i rozbudowa istniejącej czteroklasowej szkoły wiejskiej na szkołę podstawową (ośmiooddziałową jednociągową) z salą gimnastyczną, biblioteką,  wydzieloną częścią przedszkolną i mieszkaniem służbowym.

Projekt obejmował rozbudowę niewielkiego, przedwojennego budynku szkoły o niskim standardzie (m.in. sale ogrzewano kuchniami i piecami węglowymi). Wstępnie zakładano doposażenie budynku w kotłownię. W trakcie prac projektowych, po przeglądzie stanu budynku i analizie przestrzennej, rozszerzono zakres planowanej modernizacji.

Projekt zakładał nieprzerwaną pracę tej, jedynej we wsi, placówki oświatowej oraz udział w pracach budowlanych lokalnej społeczności.

Projekty koncepcyjny, budowlano – wykonawczy, autorzy: Monika i Rafał Depowscy i Juliusz Marcinowski. Obiekt oddano do użytku w 1997r.

Inwestor: gmina Radzymin przy wsparciu społeczności gminy.